Pszczelarstwo w województwie lubuskim w latach 2015 – 2020

Województwo lubuskie jest piękne. Największa procentowo powierzchnia lasów w Polsce (49,3%), piękne pola, nieużytki i wciąż całkiem sporo starych drzew owocowych – tak scharakteryzowałabym to, czym obecnie jest właśnie lubuskie. Z ciekawości popatrzyłam nieco na pszczelarskie raporty, porównałam dane i wyciągnęłam proste (ale czy słuszne?) wnioski. Poznaj bliżej pszczelarstwo w województwie lubuskim w latach 2015 – 2020.

1. Liczba rodzin pszczelich w odniesieniu do struktury pasiek

Wnioski:

 • największa dynamika zmian liczby pasiek występuje w przedziale do 20 uli. Może to być spowodowane raczej hobbystycznym charakterem pasiek o niewielkiej liczbie rodzin pszczelich;
 • największa stabilność w liczbie pasiek występuje tam, gdzie uli jest więcej, niż 300. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że takie pasieki są główny źródłem dochodu ich właścicieli i projektem biznesowym;
 • od 2015 do 2018 roku liczba pasiek wzrastała, by w kolejnych dwóch latach zmaleć, najbardziej w roku 2020.

2. Napszczelenie – liczba rodzin pszczelich przypadających na 1 km2

Wnioski:

 • mimo spadku liczby pasiek w 2020 roku liczba rodzin pszczelich na 1 km2 rośnie.

3. Liczba pszczelarzy i struktura pasiek

Wnioski:

 • najmniejsza zmienność w liczbie pszczelarzy występuje w pasiekach liczących więcej, niż 151 uli. Ponownie mamy tu do czynienia z głównym źródłem dochodu i biznesowych charakterem działalności;
 • liczba amatorskich pasiek po kilka, kilkanaście uli również jest w miarę stała, choć w ostatnich dwóch latach notuje się nieco większą ich liczbę;
 • liczba pszczelarzy zwiększała się do 2018 roku, później zaczęła spadać.

4. Charakterystyka pszczelarstwa zawodowego

Wnioski:

 • liczba pasiek zawodowych utrzymuje się na stałym poziomie;
 • średnia wielkość pasiek zawodowych jest dużo wyższa w województwie lubuskim, niż wynosi średnia krajowa.

5. Produkcja miodu

Wnioski:

 • ilość pozyskiwanego miodu z pasiek amatorskich wygląda całkiem dobrze na tle średniej krajowej;
 • w zależności od roku notowane są dość spore różnice w pozyskiwaniu miodu z pasiek towarowych. Wpływ na to mogą mieć warunki pogodowe i występujące w ostatnich latach susze, które są bardziej dotkliwe dla pasiek dużych, często uzależnionych od upraw monokulturowych.

6. Straty rodzin pszczelich

Wnioski:

 • od 2017 roku notowano straty rodzin pszczelich z powodu podtruć, głównie rzepaku ozimego.

Źródła:

 • Sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2015/4.3_2015%20Opracowanie.pdf
 • Sektor pszczelarski w Polsce w 2016 roku http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2016/4.3_2016_Sektor_pszczelarski_w_Polsce.pdf
 • Sektor pszczelarski w Polsce w 2017 roku http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2017/4.3_2017_Sektor_pszczelarski.pdf
 • Sektor pszczelarski w Polsce w 2018 roku http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2018/Semkiw_2018_Sektor_pszczelarski_zadanie_4.3.pdf
 • Sektor pszczelarski w Polsce w 2019 roku http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2019/Semkiw_2019_Sektor_pszczelarski_zad.4.3.pdf
 • Sektor pszczelarski w Polsce w 2020 roku http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2020/4.3_Semkiw_Sektor_pszczelarski_2020.pdf
 • Raport o stanie lasów w Polsce 2019 https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/raport_o_stanie_lasow_2019.pdf