Rójka, podział rodziny pszczelej

Słownik, litera K

KŁĄB ROJOWY tworzą go pszczoły opuszczające gniazdo podczas rójki. Najczęściej osiada na pobliskich gałęziach, gdzie pozostaje do czasu znalezienia nowego gniazda.

Słownik, litera M

MACIERZAK jest to rodzina pszczela, z której w okresie rójki wychodzą roje. Zasklepione mateczniki pozostawione w gnieździe gwarantują pojawienie się w niedługim czasie nowej królowej, wraz z którą pozostaje niewielka liczba robotnic.

Słownik, litera N

NASTRÓJ ROJOWY stan rodziny pszczelej tuż przed rójką. Znaczące zmiany w zachowaniu pszczół obserwuje się zwłaszcza na kilka dni przed wyjściem pierwaka. Objawy takiego nastroju:

  • budowa mateczników rojowych,
  • ustępowanie prac nad budową plastrów (nie u wszystkich ras pszczół),
  • zbieraczki powracające bez pyłku i nektaru, ponieważ zajmują się wyszukiwaniem miejsca na nowe gniazdo.
Słownik, litera P

PIERWAK jest to pierwszy rój opuszczający macierzak podczas rójki. Składa się z robotnic i czerwiącej matki, która wcześniej znajdowała się w macierzaku. Pierwszy rój opuszczający stare gniazdo jest zazwyczaj najliczniejszy.

PORÓJ to każdy kolejny rój opuszczający macierzak po pierwaku. Z jednej rodziny podczas rójki może pochodzić do 4 porojów, co zależne jest od wielkości i kondycji rodziny. Kolejność nazewnictwa to:

  • dróżak,
  • trzeciak,
  • czwartak.
Słownik, litera R

ROJLIWOŚĆ skłonność rodziny do wchodzenia w nastrój rojowy i wydawania rojów. Może być zależna od dyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych oraz stanu rodziny pszczelej.

ROJNICA pojemnik z płyty pilśniowej, sklejki lub płótna, służący do zbierania i tymczasowego przechowywania rojów.

ROJOŁAPKA (poławiacz rojów) to wykonana z kraty ogrodowej klatka, wieszana na wylocie ula w celu zatrzymania matki opuszczającej gniazdo wraz z rojącymi się pszczołami. Dzięki odpowiedniej wielkości oczek, przejście przez kratkę jest możliwe jedynie dla robotnic, które z powodu braku matki wracają do ula lub wiążą się na rojołapce.

RÓJ grupa pszczół opuszczająca macierzak w czasie rójki, w którego w skład wchodzą robotnice, trutnie i matka pszczela. Rój można zaobserwować na gałęzi drzewa znajdującej się w pobliżu macierzaka i jest to tzw. kłąb rojowy, który pozostaje tam do czasu znalezienia nowego miejsca na gniazdo.

RÓJ GŁODNIAK (lub: rój nędzak) złożony z wszystkich dorosłych pszczół i matki rój, opuszczający stare gniazdo z powodu niesprzyjających warunków. Przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu gniazda może być zawilgocenie, podmakanie lub inwazja roztoczami Varroa.

RÓJ ZBIOROWY złożony jest z kilku rojów, które w tym samym czasie opuściły macierzaki i uwiązały się w tym samym miejscu. Po znalezieniu nowego gniazda pozostaje w nim jedna matka składająca jaja.

RÓJKA sposób podziału rodziny pszczelej, rozpoczynająca się od wyjścia z macierzaka pierwszego roju (pierwaka), a kończy wraz z opuszczeniem ostatniego. Rójka poprzedzona jest nastrojem rojowym.